Akademicki Związek SportowyPWSW w Przemyślu

1 marca 2018

Walne Zebranie Członków KU AZS PWSW Przemyśl


W dniu 14 marca 2018 roku,  w Kolegium Technicznym , w sali 1.34  , o godzinie 19:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków KU AZS PWSW. Do udziału w zebraniu  będą uprawnieni  wszyscy członkowie KU AZS PWSW , którzy do dnia 08.03.2018 roku złożą  deklaracje członkowską za rok 2017/2018 oraz opłacą składkę członkowską. Zarząd KU AZS PWSW do dnia 08.03.2018 roku przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów do władz statutowych Klubu.

Planowany  porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego  Zebrania.
 3. Przyjęcie Porządku Obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad i  Ordynacji Wyborczej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6.  Stwierdzenie prawomocności  Walnego Zebrania
 7. Sprawozdanie ustępujących Władz.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja
 10. Wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 11. Wybory :
  1.1.   Wybór Prezesa Zarządu KU AZS PWSW Przemyśl.

          11.1.2.   Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa Zarządu KU AZS PWSW Przemyśl.

          11.2.1    Wybory  Zarządu KU AZS PWSW Przemyśl.

          11.2.2.   Wybory  Komisji Rewizyjnej.

          11.2.3.   Wybory  Sądu Koleżeńskiego.

          11.2.4.   Ogłoszenie wyników wyborów Władz KU AZS PWSW   Przemyśl
11.2.5.   Wybór  delegatów na Walne Zebranie Zarządu Środowiskowego AZS

 1. Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą wybory
 2. Zakończenie Zebrania.