Akademicki Związek SportowyPWSW w Przemyślu

15 marca 2018

Wybrano nowe władze KU AZS PWSW Przemyśl


W dniu 14.03.2018 roku odbyło się Walne Zebranie członków KU AZS PWSW Przemyśl. Walne zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrało nowe władze klubu w składzie :

 

Andrzej Paniw – Prezes

Natalia Nowak – Wiceprezes

Agata Obratańska – Sekretarz

Rafał Korczyński – Skarbnik

Jerzy Uziembło – Członek Zarządu

Kamil Krukiewicz – Członek Zarządu

 

Bartłomiej Marczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Podgórski – Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Kuczwał – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Ludomir Lewkowicz- Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Kamil Szkoła – Członek Sądu Koleżeńskiego

Mirosław Chruścicki – Członek Sądu Koleżeńskiego