Akademicki Związek SportowyPWSW w Przemyślu

3 kwietnia 2019

Inauguracja “Czwartków Studenckich” w klubie Japa


Inauguracja Czwartków Studenckich dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w przemyskim Bowling Klub Japa, zbiegła się z inauguracją rozgrywek Ligi Bowlingowej. W pierwszym oficjalnym spotkaniu udział wzięły reprezentacje wszystkich działających na naszej uczelni kierunków. Spotkanie miało na celu zapoznanie wszystkich z zasadami rozgrywania zawodów, a także z podstawowymi zasadami gry w bowling – ponieważ nie wszyscy studenci mieli do tej pory okazje na spróbowanie swoich siłw  tej dyscyplinie.