Akademicki Związek SportowyPWSW w Przemyślu

Kontakt

Andrzej Paniw – Prezes ( tel.  790559500 )

Natalia Nowak – Wiceprezes

Agata Obratańska – Sekretarz ( tel. 669371527)

Rafał Korczyński – Skarbnik( tel. 605538255)

Jerzy Uziembło – Członek Zarządu

Kamil Krukiewicz – Członek Zarządu

 

Bartłomiej Marczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Podgórski – Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Kuczwał – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Ludomir Lewkowicz- Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Kamil Szkoła – Członek Sądu Koleżeńskiego

Mirosław Chruścicki – Członek Sądu Koleżeńskiego

 

 

 

 

Adres do korespondencji :

37-700 Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 6

 

NIP :7952494125

REGON: 180534182

 

Nr konta : 06124025681111001031134478